• Tarih: 2020-06-06 15:59:06
  • By: Admin

Metal Teknolojileri Bölümü

Metal sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle metal sanayi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde, rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar. Ülkelerin gelişimi, mesleklerinde bilgi ve teknolojiyi yakalamış insan gücü ile ölçülmektedir. Öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin bilgi ve teknolojiye ulaştırılması, yetiştirilmesi ve yüksek öğretime hazırlanması endüstriyel teknik okullarında yapılmaktadır. Metal Teknolojisi alanı, sanayinin istediği gibi mesleğinde yeniliklere açık ve nitelikli insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Metal Teknolojisi alanı; metalleri sıcak veya soğuk olarak biçimlendirme, kaynak işleri, ısıl işlemler, malzeme muayene yöntemleri, mesleği ile ilgili NC, CNC tezgâhlarında çalışma konularının verildiği meslek alanıdır. Metal Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında; 1. Kaynakçılık, 2. Isıl İşlem, 3. Çelik Konstrüksiyon, 4. Metal Doğrama dalları yer almaktadır. Metal Teknolojisi alanındaki meslekler, ülke kalkınmasında ve istihdam alanında çok büyük bir yere sahip olduğu için ana mesleklerdendir. Bunun için de çağın yeniliklerini yakalamak zorundadır. Metal Teknolojisi alanında kaynakçılık mesleğinden mezun olan öğrenciler lise seviyesinde genel kültür derslerinin yanı sıra;, temel soğuk ve sıcak şekillendirme, endüstride ihtiyaç duyulan TIG, MIG-MAG, elektrik ark kaynağı, oksi-gaz kaynağı, malzeme muayene, bilgisayar destekli çizim, temel elektrik ve teknik yabancı dil konularında bilgi, beceri ve tavır olarak eğitim almaktadır. Isıl işlemcilik mesleğinden mezun olan öğrenciler, temel soğuk şekillendirme, temel elektrik ark ve oksi-gaz kaynağı, sıcak şekillendirme ve sıcak dövme kalıpçılığı, malzeme muayene, metal yüzey işlemleri, ısıl işlem, bilgisayar destekli çizim, temel elektrik ve teknik yabancı dil konularında eğitim almaktadır. Çelik konstrüksiyonculuğu mesleğinden mezun olan öğrenciler, temel oksi-gaz ve sıcak şekillendirme, elektrik ark kaynağı, soğuk şekillendirme, metal yüzey işlemleri, çelik yapılandırma, çelik çatı kiriş sistemleri, mesleği ile ilgili NC, CNC tezgahlarında çalışma, bilgisayar destekli çizim, temel elektrik ve teknik yabancı dil konularında bilgi, beceri ve tavır olarak eğitim almaktadır. Demir doğramacılığı mesleğinden mezun olan öğrenciler, temel oksi-gaz ve sıcak şekillendirme, elektrik ark kaynağı, soğuk şekillendirme, demir doğrama, alüminyum doğrama, bilgisayar destekli çizim, temel elektrik ve teknik yabancı dil konularında bilgi, beceri ve tavır olarak eğitim almaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde sanayinin Metal Teknolojisi alanından mezun olmuş nitelikli ara elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da mesleki eğitim veren kuruluşların kendilerini yenilemeye zorlamaktadır. Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler uygulanarak mesleklere özgü yenilikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ALT DALLARI 1.KAYNAKÇILIK Tanımı: Kaynakçının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Metal Teknolojisi alanında kaynakçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 2. ISIL İŞLEM Tanımı: Isıl işlemcinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Metal Teknolojisi alanında ısıl işlemcilik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 3.ÇELİK KONSTRÜKSİYON Tanımı: Çelik konstrüksiyoncusunun sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Metal Teknolojisi alanında çelik yapılandırmacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. 4. METAL DOĞRAMA Tanımı: Metal doğramacısının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Metal Teknolojisi alanında metal doğramacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Etiketler:

metal bölümü