• Tarih: 2020-06-09 18:19:59
  • By: Admin

Makine Teknolojileri Bölümü

Makine sanayisi dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektör sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır. Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Makine Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında; 1. Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, 2. Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, 3. Endüstriyel Kalıp, 4. Bilgisayarlı Makine İmalatı, 5. Mermer İşleme, 6. Makine Bakım Onarım dalları yer almaktadır. Ülke çapında yapılan sektör taramaları ve inceleme çalışmaları sonunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışanların görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek alanına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurt çapında uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Program ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında iş piyasasının iş gücüne dönük gelişmelerin ve gereksinimlerin tüm yönleri ile dikkate alınması amacı ile sektörle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Program sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmıştır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında meslek elemanlarına uygulanan anketler sonucunda sektörün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. Bu ihtiyaçlar program çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Meslek elemanlarından ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterliklerde çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanlarla görüşülerek hazırlanan programa katkıları sağlanmıştır. Bu doğrultuda Makine Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, örgün ve yaygın öğretime yönelik, her düzeyde bireylere eğitim imkanları sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir

Etiketler:

Makine Teknolojileri